Hoppa till innehåll Hoppa till vänster sidofält Hoppa till sidfot

Välkommen till Bredared

Holstensstugan

Omkring 1865 såldes stugan till en bonde i Ingelstorp i Bredared som byggde upp den på nytt. Senare (1952) skänktes den till Bredareds hembygdsförening och kallas idag för Holstensstugan.

Läs mer

Släkt och Hembygdsforskning

Tycker det kunde vara trevligt att få i gång en grupp av släkt- och/eller hembygdsforskare i Bredared. Gruppen träffas digitalt i dessa tider och pratar släktforskning eller hembygdsforskning med betoning på Bredared.

Läs mer

Mjöshult

I den äldsta kända skriftliga uppgiften som är från 1576 bestod Mjöshult av en enda gård. År 1653 finns Göran Stake noterad som ägare och under hans tid ombildades Mjöshult till säteri.

Läs mer

Hultaström

Hultaström, även kallat Stefanssons såg, är en gammal såg/kvarn som ägdes och drevs av Axel
och Georg Stefansson i Aplakulla, troligen fram till 1960-talet.

Läs mer

Vinterväghållning i Bredared

VILANDE. För att förbättra vinterväghållningen på Bredareds allmänna vägar, vill vi utreda möjligheten att påverka, till en förbättring, för att minimera risken för skador på person och fordon. Förslaget är inlämnat av Gunilla Samuelsson.

Läs mer

Förslag

Föreningar

Platser

Företag

Bilder Då & Nu

Intressegrupper

Nyheter

Utvecklingsstrategier för mindre orter i Borås Stad

Den 7 april kommer vi att vara med i en workshop för utvecklingsstrategier för serviceorten Fristads närområden. Den drivs av Strategisk samhällsplanering i Borås Stad och nu har vi möjlighet att tycka till om Bredareds utveckling. HUR VILL NI ATT LIVET I BREDARED SER UT OM 10 ÅR? SAMT VAD BEHÖVS MER KONKRET FÖR ATT KUNNA LEVA DET LIVET? Barn och Ungdom: Inom barnomsorg, skola, skolskjuts, fritid o.s.v. Äldre: Vad vill/behöver ni för ett meningsfullt liv/fritid o.s.v. Övrig kommunal och regional service: Cykel och gångbanor, bussförbindelser och närtrafik, mötesplatser o.s.v.  Boende: Ska det byggas mer eller mindre och var i Bredared och vilken typ av boende, o.s.v.

Läs mer »

Projekt Leader Sjuhärad

Framtid Bredared driver projektet ”Kommunikationsplattform” sponsrat av Leader-Sjuhärad.
Här kommer vi att utveckla, en arbetsmodell och kommunikationsplattform, som stödjer Framtid Bredareds målsättning, att tillsammans med föreningar, företag, samfund och ortsbor stötta utvecklingen av Bredared, i stort som smått.

Vårt mål med projektet är….
-En gemensam portal för Bredared (bredared.se).
-Erbjuda möjligheter för medlemmar att sprida information på hemsidan för företag, föreningar, intressegrupper m.fl.
-En interaktiv karta för olika kategorier (t.ex. företag, föreningar, kultur, boende, m.m.)
-En gemensam aktivitetskalender och eventskalender för Bredared.
-En enkel medlemsadministration.
-En nyhetskarusell för de senaste inläggen, blandat med info från föreningar, företag, sponsorer m.fl.
-En smidig arbetsmodell, helt integrerad på hemsidan, som stödjer en stora variationen av förbättringsförslag.