Hoppa till innehåll Hoppa till vänster sidofält Hoppa till sidfot

Vad tycker du?

Vad tycker du, ska finnas med i Bredareds utvecklingsplan 2.0

 

”Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive Ortsråd och kan sedan ligga till grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. Genom den framtagna Överenskommelsen involveras civilsamhället tydligt.”

Bredareds utvecklingsplan 1.0 från 2018 kan du läsa här

Barn och Ungdom: Inom barnomsorg, skola, skolskjuts, fritid o.s.v.

Äldre: Vad vill/behöver ni för ett meningsfullt liv/fritid o.s.v.

Övrig kommunal service: Cykel och gångbanor, bussförbindelser och närtrafik, mötesplatser o.s.v. 

Boende: Ska det byggas mer eller mindre och var i Bredared och vilken typ av boende, o.s.v.,