Hoppa till innehåll Hoppa till vänster sidofält Hoppa till sidfot

Vad tycker du?

Ska finnas med i Borås Stads utvecklingsstrategier för mindre orter

Hur vill ni att livet i Bredared ser ut om 10 år? samt vad behövs mer konkret för att kun­na leva det livet?

Barn och Ungdom: Inom barnomsorg, skola, skolskjuts, fritid o.s.v.

Äldre: Vad vill/behöver ni för ett meningsfullt liv/fritid o.s.v.

Övrig kommunal service: Cykel och gångbanor, bussförbindelser och närtrafik, mötesplatser o.s.v. 

Boende: Ska det byggas mer eller mindre och var i Bredared och vilken typ av boende, o.s.v.,