Hoppa till innehåll Hoppa till vänster sidofält Hoppa till sidfot

Holstensstugan

Efter att tidigare ägt och brukat 3/16 mantal (äldre taxeringsenhet) i Källhult överläts gården till en av sönerna och makarna flyttade till torpet Kvarnåsen. Uppgift i husförhör säger att de ”njuter undantag i Källhult på Qvarnåsen.” Platsen för torpet Kvarnåsen (Källhults ägor) ligger idag på halvvuxen skogsmark som en gång varit uppodlad.

Inga spår finns idag efter byggnader på platsen. Troligtvis har marken odlats efter det att boendet upphört och eventuella rester röjts undan. Den odlade marken brukas än idag och kallas för farmoraåkern efter Stina som bodde där 1830-51.

Omkring 1865 såldes stugan till en bonde i Ingelstorp i Bredared som byggde upp den på nytt. Senare (1952) skänktes den till Bredareds hembygdsförening och kallas idag för Holstensstugan.