Hoppa till innehåll Hoppa till vänster sidofält Hoppa till sidfot

Utvecklingsstrategier för mindre orter i Borås Stad

Den 7 april kommer vi att vara med i en workshop för utvecklingsstrategier för serviceorten Fristads närområden. Den drivs av Strategisk samhällsplanering i Borås Stad och nu har vi möjlighet att tycka till om Bredareds utveckling.

HUR VILL NI ATT LIVET I BREDARED SER UT OM 10 ÅR? SAMT VAD BEHÖVS MER KONKRET FÖR ATT KUNNA LEVA DET LIVET?

Barn och Ungdom: Inom barnomsorg, skola, skolskjuts, fritid o.s.v.

Äldre: Vad vill/behöver ni för ett meningsfullt liv/fritid o.s.v.

Övrig kommunal och regional service: Cykel och gångbanor, bussförbindelser och närtrafik, mötesplatser o.s.v. 

Boende: Ska det byggas mer eller mindre och var i Bredared och vilken typ av boende, o.s.v.