Hoppa till innehåll Hoppa till vänster sidofält Hoppa till sidfot

Välkommen till Bredared

Föregående
Nästa

Nyheter

Utvecklingsstrategier för mindre orter i Borås Stad

Den 7 april kommer vi att vara med i en workshop för utvecklingsstrategier för serviceorten Fristads närområden. Den drivs av Strategisk samhällsplanering i Borås Stad och nu har vi möjlighet att tycka till om Bredareds utveckling. HUR VILL NI ATT LIVET I BREDARED SER UT OM 10 ÅR? SAMT VAD BEHÖVS MER KONKRET FÖR ATT KUNNA LEVA DET LIVET? Barn och Ungdom: Inom barnomsorg, skola, skolskjuts, fritid o.s.v. Äldre: Vad vill/behöver ni för ett meningsfullt liv/fritid o.s.v. Övrig kommunal och regional service: Cykel och gångbanor, bussförbindelser och närtrafik, mötesplatser o.s.v.  Boende: Ska det byggas mer eller mindre och var i Bredared och vilken typ av boende, o.s.v.

Läs mer »

Projekt Leader Sjuhärad

Framtid Bredared driver projektet ”Kommunikationsplattform” sponsrat av Leader-Sjuhärad.
Här kommer vi att utveckla, en arbetsmodell och kommunikationsplattform, som stödjer Framtid Bredareds målsättning, att tillsammans med föreningar, företag, samfund och ortsbor stötta utvecklingen av Bredared, i stort som smått.

Vårt mål med projektet är….
-En gemensam portal för Bredared (bredared.se).
-Erbjuda möjligheter för medlemmar att sprida information på hemsidan för företag, föreningar, intressegrupper m.fl.
-En interaktiv karta för olika kategorier (t.ex. företag, föreningar, kultur, boende, m.m.)
-En gemensam aktivitetskalender och eventskalender för Bredared.
-En enkel medlemsadministration.
-En nyhetskarusell för de senaste inläggen, blandat med info från föreningar, företag, sponsorer m.fl.
-En smidig arbetsmodell, helt integrerad på hemsidan, som stödjer en stora variationen av förbättringsförslag.